ขนม คาเฟ่'s shop information

ขนม คาเฟ่'s shop information

49/4 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000