60 เจมส์&แจมคอฟฟี่'s shop information

60 เจมส์&แจมคอฟฟี่'s shop information

424/20 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250