ลาบพลาญชัย's shop information

ลาบพลาญชัย's shop information

3/27 ซอย พหล 54/14 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220