อุ๊สดี้ เทเลโฟน's shop information

อุ๊สดี้ เทเลโฟน's shop information

358/255(เฉพาะด้านหน้า)ถนน เคหะร่มเกล้า ร้านอุ๊ดดี้เทเลโฟน แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520