สเต็กติดปีก's shop information

สเต็กติดปีก's shop information

ซอยวัดเกาะ ถนน เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220