หมูสะเต๊ะ's shop information

หมูสะเต๊ะ's shop information

ร้านหมูสะเต๊ะ ตลาดซัมติง ถนน โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210