ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสด's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสด's shop information

58 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110