เอสเอสพี บิล เบนท์ลี่ ผับ สนามบินภูเก็ต T2 Landside's shop information

เอสเอสพี บิล เบนท์ลี่ ผับ สนามบินภูเก็ต T2 Landside's shop information

เอสเอสพี บิล เบนท์ลี่ ผับ สนามบินภูเก็ต T2 Landside ชั้น 4 เที่ยวบินระหว่างประเทศ หน้าเครื่องเอกซ์เรย์ Terminal 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110