สมศรีอาหารตามสั่ง's shop information

สมศรีอาหารตามสั่ง's shop information

104 ม.13 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000