เย็นตาโฟลูกชิ้นปลา's shop information

เย็นตาโฟลูกชิ้นปลา's shop information

101/1ปากซอยลาดพร้าว 101/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240