ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมดแดง's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมดแดง's shop information

ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมดแดง@ศูนย์ราชการอาคารA ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210