คเณศาณีอาหารตามสั่ง's shop information

คเณศาณีอาหารตามสั่ง's shop information

4/59 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220