ครัวยายตาอาหารตามสั่ง's shop information

ครัวยายตาอาหารตามสั่ง's shop information

26 ถนน เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220