ข้าวต้มเล้งแซ่บไฟชมพู's shop information

ข้าวต้มเล้งแซ่บไฟชมพู's shop information

124/7ถนน จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150