คุณอ้อ ผัดไทเส้นจันทร์'s shop information

คุณอ้อ ผัดไทเส้นจันทร์'s shop information

100/1983 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170