อาหารอีสาน กิมซอ ตำ ตำ's shop information

อาหารอีสาน กิมซอ ตำ ตำ's shop information

69 ม.3 ร้านอาหารอีสานกิมซอตำตำ ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120