เจ๊ต่ายบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อน's shop information

เจ๊ต่ายบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อน's shop information

15 อุดมสุข ซ.1 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260