ปั่นโป๋ มะพร้าวเผาปั่นนมสด's shop information

ปั่นโป๋ มะพร้าวเผาปั่นนมสด's shop information

ตลาดนัดซัมติง ถนนโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210