ปลาเผาร้อยเอ็ด's shop information

ปลาเผาร้อยเอ็ด's shop information

119/4 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130