Fried Banana

Special Deals

ลูกค้าทรู ฟรี Upsize เมื่อซื้อกล้วยทอดกล่องที่ 3 (เฉพาะราคากล่องละ 40 บาท)

True Customers
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

True Customers
Details

Special Deals

ลูกค้าทรู ฟรี Upsize เมื่อซื้อกล้วยทอดกล่องที่ 3 (เฉพาะราคากล่องละ 40 บาท)

True Customers
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

True Customers
Details