กล้วยทอดอัมพวา's shop information

กล้วยทอดอัมพวา's shop information

ห้างอัมรินทร์พลาซ่า ปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330