ส่าหลี สเต็ก's shop information

ส่าหลี สเต็ก's shop information

38 ม.10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260