โซบาส's shop information

โซบาส's shop information

5 ถ.ในโครงการเอื้ออาทรมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510