จ.ใจชาญ (ไก่ทอดปักษ์ใต้)'s shop information

จ.ใจชาญ (ไก่ทอดปักษ์ใต้)'s shop information

ตลาดจัมโบ้ (ร้านจ.ใจชาญ) ถนน โยธาธิการคูคต-คลองหลวง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120