ส้มตำเพชรบูรณ์'s shop information

ส้มตำเพชรบูรณ์'s shop information

142 ม.11 ถ.ทรงธรรม แขวงทรงคนอง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130