กะป๊ะ's shop information

กะป๊ะ's shop information

12ม.7ซ.ไทย-จังโหลน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320