ญุมอัต เบเกอร์รี่'s shop information

ญุมอัต เบเกอร์รี่'s shop information

ศูนย์อาหารมัสยิดอิสลาม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240