วิเชียร ไข่สด's shop information

วิเชียร ไข่สด's shop information

57/46 ถ.อัมรินทร์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000