นิด ตำ!ระเบิด vs อาหารตามสั่ง's shop information

นิด ตำ!ระเบิด vs อาหารตามสั่ง's shop information

ซอย พหลโยธิน 52 หน้ามหาลัยนอร์ทกรุงเทพ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220