139 ข้าวซอยฮ่อ อิสลาม's shop information

139 ข้าวซอยฮ่อ อิสลาม's shop information

139 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100