ป้านาไก่ทอด's shop information

ป้านาไก่ทอด's shop information

2/214 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220