ที.เค. ข้าวถ้วย's shop information

ที.เค. ข้าวถ้วย's shop information

ตลาดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240