ไก่ทอดไก่ย่าง's shop information

ไก่ทอดไก่ย่าง's shop information

316 โกสุมรวมใจ 55 แยก 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210