ครัวไทหล่ม's shop information

ครัวไทหล่ม's shop information

48/113 ม.3 ซอย หมู่บ้านเพชรอำไพ รังสิตคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120