ก๋วยเตี๋ยว ไร่ขิง's shop information

ก๋วยเตี๋ยว ไร่ขิง's shop information

120/99 ม.12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210