เฉาก๊วย คาราเมล นมสด's shop information

เฉาก๊วย คาราเมล นมสด's shop information

416/1หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130