เจฟเฟอร์ ห้างโอเชี่ยนชุมพร's shop information

เจฟเฟอร์ ห้างโอเชี่ยนชุมพร's shop information

ห้างโอเชี่ยน ชุมพร ชั้น 1 โซนโรงภาพยนตร์ เลขที่ 188/111 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000