มะพร้าวปั่นนมสด's shop information

มะพร้าวปั่นนมสด's shop information

11 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520