นวพรข้าวมันไก่'s shop information

นวพรข้าวมันไก่'s shop information

57/126 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220