นิด กาแฟสด's shop information

นิด กาแฟสด's shop information

64/65 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000