กะผ๊ะวงเวียนน้ำพุ's shop information

กะผ๊ะวงเวียนน้ำพุ's shop information

110 ถ.มุสลิม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110