ทาโร่ ข้าวขาหมู's shop information

ทาโร่ ข้าวขาหมู's shop information

ตลาดวงศ์เวียนมิตรภาพ ซอย สุขุมวิท 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250