นมดิบ เอกชัย 109's shop information

นมดิบ เอกชัย 109's shop information

701 ม.4 ซอย เอกชัย 109 หมู่บ้านพระปิ่น5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150