กาแฟโบราณ ชาไข่มุก's shop information

กาแฟโบราณ ชาไข่มุก's shop information

41 ม.11 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000