เครป ญี่ปุ่น's shop information

เครป ญี่ปุ่น's shop information

16/2 ม.6 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120