รุ่งตาปีซีฟู้ด's shop information

รุ่งตาปีซีฟู้ด's shop information

377/1 ซอย สามัคคี 35 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000