ลุงอูฐ กาแฟโบราณ's shop information

ลุงอูฐ กาแฟโบราณ's shop information

36/12 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220