เมากาแฟ's shop information

เมากาแฟ's shop information

500/2 หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000