หมูทอดเชียงใหม่'s shop information

หมูทอดเชียงใหม่'s shop information

114/622 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110