สเต๊กลุงนัย's shop information

สเต๊กลุงนัย's shop information

47/1 หมู่6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000